Chính sách kiểm hàng

Trước khi nhận hàng và thanh toán, Quý Khách được quyền kiểm tra sản phẩm. 
Sau khi đồng ý Quý Khách thanh toán với công ty
Trường hợp Quý Khách không ưng ý với sản phẩm, Quý Khách có thể từ chối nhận hàng.